HoutenBeenTheater

 

 

Terug
HoutenBeenTheater

HOE

 

Het HoutenBeenTheater maakt theater binnen het medisch onderwijs. Het probeert een synthese te maken tussen frontaal onderwijs en theater. Het is een creatief proces dat mogelijkheden biedt om droge kennis tot leven te laten komen en direct toe te passen in een levensechte situatie.

 

Door ons worden verschillende theatrale werkvormen toegepast die vaak hun oorsprong vinden in het Theatre of the Oppressed van Augusto Boal (1931-2009)

 

Forumtheater

Forumtheater is interactief theater. Het is toneel, waarin de dialoog plaatsvindt tussen de spelers en het publiek. Het publiek wordt medespeler. Zij kijken naar een scène die relevant en herkenbaar is voor hen. Het toont een problematische situatie die zij willen veranderen. Tussen de scène en het publiek fungeert de Joker als een spelverdeler. Hij bevraagt het publiek wat zij hebben gezien en stimuleert hen om de scène te veranderen. Zodoende kunnen verschillende oplossingen worden uitgeprobeerd, waarbij de acteurs door hun tegenspel steeds laten zien wat de consequentie van een ingeslagen weg kan zijn. Een forumscène heeft te maken met macht en onmacht. Ongelijkheid die kan leiden tot onderdrukking.

 

Beeldentheater

Beeldentheater is een serie technieken waarbij mensen kunnen communiceren door beelden in de ruimte en niet door woorden alleen. Beeld staat hier voor standbeeld maar ook in een meer overdrachtelijke zin voor het beeld dat wij ons vormen van iets of iemand. De beelden die worden gevormd worden besproken en van commentaar voorzien. Door veranderingen aan te brengen in het beeld wordt onderzocht hoe een beeld meer zeggingskracht kan krijgen en hoe het in de tijd kan veranderen.

 

Collagescène

In de collagescène worden korte scènes aan elkaar geregen tot een geheel. Het zijn de iconen van een probleem die door iedereen herkend kunnen worden. Problemen waarvan men kan zeggen: dit is niet goed, maar het had mij ook kunnen overkomen. Het vormt een basis om ervaringen te delen en een inventarisatie te maken van een probleem.