HoutenBeenTheater

 

 

Terug
HoutenBeenTheater

Hoeveel theater kan je verwerken in (na)scholing voor de gezondheidszorg?

Is er een synthese mogelijk tussen frontaal onderwijs en theater?

-(HoutenBeenTheater)-

Een werkplaats voor scholing geënt op theatrale werkvormen en middelen.

WIE.
WAT.
HOE.
WAAROM.
fringe.
Back-stage.

Het houten been staat voor eenvoud, functioneel en hulpmiddel. Daarnaast refereert het aan medisch falen maar ook meteen aan medische mogelijkheden. Het balanceert op onvolkomenheid met de belofte om vooruit te komen.

Thema's

Op zoek naar hoe het kan

Workshops