HoutenBeenTheater

 

 

Terug
HoutenBeenTheater

Het is een vreemdeling zeker ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* FACTSHEET               

Het is van belang dat de huisarts zowel kennis heeft van zijn eigen etnische-culturele achtergrond als die van de patiënt om zo de continuïteit binnen de contextgeneeskunde te kunnen bevorderen.

 

Vanuit een theoretisch model (Pinto) wordt een kader geschetst en gespeeld waarmee de huisarts multiculturele problematiek kan benaderen in de spreekkamer. Door middel van een forumtheater-scène wordt deze kennis uitgediept en inzichtelijk gemaakt.

 

workshop: 75 min

30 deelnemers

forumtheater